PolskiAngielski
Koszyk Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna1 » Regulamin

Regulamin

Postanowienia ogólne
Administratorem serwisu internetowego efemina.pl jest firma EFEMINA Sp. z o.o. z siedzibą ul. Browarna 32 lok.8, 33-300 Nowy Sącz, nr. KRS  0000464283, NIP 734-352-01-22, REGON 122868936.
Oferta prezentowana na stronie sklepu nie jest ofertą handlowa w rozumieniu KC i stanowi zaproszenie do składania ofert kupna.
Momentem zawarcia umowy jest potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji przez obsługę sklepu.
Prezentowane ceny wszystkich produktów w sklepie zawierają podatek VAT (są cenami brutto) i nie uwzględniają kosztów wysyłki, koszty wysyłki doliczane są jako osobna pozycja w koszyku i sumowane łącznie na końcu zamówienia, informacja o kosztach wysyłki podawana jest przed zawarciem umowy sprzedaży.
Zamówienia mogą być składane drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza zamówień "koszyka" na stronie sklepu, poprzez e-mail załączając link do wybranego towaru lub telefonicznie.
Klient niezwłocznie otrzymuje e-mai potwierdzający złożenie zamówienia i potwierdzenia danych teleadresowych podanych w formularzu.
Zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.) w przypadku gdy Sprzedający nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że przedmiot świadczenia nie jest dostępny, np. na skutek braku w magazynie i braku możliwości uzupełnienia braku magazynowego w taki sposób, aby możliwe było zachowanie terminu 14 dni, o którym mowa w ust. 5, Sprzedający powiadomi o tym fakcie Kupującego i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną. 
Sprzedający dokłada wszelkich starać aby wysłany towar był bez wad nie uszkodzony.

Dostępność i realizacja
Termin realizacji liczony jest od momentu potwierdzenia przez sklep przyjęcia zamówienie, sprzedający dokłada należytej staranności aby termin realizacji był jak najkrótszy.
Czas realizacji zamówienia wynosi od 1 do maksymalnie  14 dni roboczych w zależności od  towarów jakie klient zamówił. Jest to czas liczony od momentu złożenia zamówienia i potwierdzenia przyjęcia przez sklep do momentu wysyłki towaru. Podany czas realizacji nie obejmuje czasu przesyłki towarów do klienta. W większości przypadków czas oczekiwania będzie wynosił od 1 do 5 dni roboczych , ale w skrajnych przypadkach mogą zdarzyć się sytuacje maksymalnego 14 - dniowego oczekiwania na realizację zamówienia, o takiej sytuacji informujemy klienta  indywidualnie.
Produkty objęte promocją są dostępne do wyczerpania zapasów.
Sklep zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji kolejnych zamówień złożonych przez klienta, który zwraca zamówiony towar bez podania przyczyny.
Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za podane przez klienta niepełne lub nieprawidłowe dane teleadresowe. Koszty związane z wysyłka na nieprawidłowy adres podany przez kupującego ponosi kupujący, wszelkie reklamacje dotyczące uszkodzenia przesyłki w trakcie transportu będą rozpatrywane wyłącznie na podstawie sporządzonego protokołu szkody. Jedynie sporządzony na miejscu protokół szkody jest podstawą do przyjęcia reklamacji uszkodzonego towaru w trakcie transportu.

Odstąpienie od umowy zwrot lub wymiana
Każdy Klient który dokonał zakupu na odległość ma prawo zakupiony towar zwrócić lub wymienić na inny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. W przypadku zwrotu towaru prosimy o przesłanie go na nasz adres ul. Browarna 32/8, 33-300 Nowy Sącz wraz z wypełnionym 
formularzem zwrotu  lub  formularzem  wymiany , trzeba załączyć paragon lub fakturę. Prosimy o zachowanie dowodu nadania przesyłki.

Gwarancja zwrotu lub wymiany obejmuje tylko towar pełnowartościowy, nie używany, czysty, "bez zapachu" (np. kremu, perfum), posiadający metki, wszywki i inne elementy wyposażenia stanowiące komplet , które posiadał artykuł w momencie sprzedaży. Towar prosimy zwrócić  wraz z opakowaniem.
W przypadku zwrotu lub wymiany  towary  należy odesłać na adres:


Sklep efemina
     
ul. Browarna 32/8
33-300 Nowy Sącz

Klient wysyła towar wyłącznie za pośrednictwem poczty polskiej na adres sklepu, koszty przesyłki pocztowej zwraca sklep po rozpatrzeniu zwrotu.

Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
Wymiana towaru dokonywana jest w terminie do 7 dni po otrzymaniu przez nas towaru. (Pod warunkiem, że w naszej ofercie znajduje się produkt, który klient wybrał na wymianę)

Po otrzymaniu zwrotu towaru  w terminie do 14 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki zwracamy Państwu pieniądze za towar wraz z kosztami przesyłki zwrotnej na podane konto bankowe, którego numer należy podać w formularzu zwrotu towaru. W przypadku, gdy pieniądze mają być dostarczone przekazem pocztowym, odejmujemy od zwracanej kwoty koszt przekazu pocztowego zgodnie z tabelą opłat Poczty Polskiej.
Towaru , którego zwrot lub reklamacja nie zostanie uznana , nie spełnia warunków określonych w regulaminie (odesłana po wymaganym terminie, nie zawierająca potwierdzenia zakupu bądź, bez metek lub jest zabrudzona), Sprzedawca poinformuje o tym Klienta , odesłanie towaru nastąpi na koszt Klienta, Klient będzie zobowiązany wnieść opłatę za koszt odesłania towaru przed jego wysyłką.

Koszty przesyłek w przypadku wymiany towaru wynikającej z błędnej realizacji zamówienia przez Sklep pokrywa Sklep w limicie kwoty podanej poniżej. Koszty wysyłki do Sklepu pokrywa Konsument. W przypadku stwierdzenia pomyłki Sklep zwróci Konsumentowi koszt wysyłki do Sklepu w kwocie wynikającej z kwoty na liście przewozowym i nieprzekraczającej 8 zł (słownie: osiem złotych). Jednocześnie Sklep informuje, że nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych do Sklepu za pobraniem.
Zwrot kosztów nastąpi w terminie do 14 dni roboczych licząc od daty dostarczenia  towaru niezgodnego z umową

Płatności
Zamówienia złożone i przyjęte do realizacji realizowane są na warunkach obowiązujących w chwili ich złożenia.
Zniżki wynikające z kuponów rabatowych lub programów lojalnościowych dotyczą tylko wyznaczonych produktów i nie sumują się z innymi promocjami.
Płatność Za pobraniem
Przy wyborze takiej formy zapłaty, opłata wraz z kosztami przesyłki jest uiszczana  przy odbiorze listonoszowi, kurierowi lub w urzędzie pocztowym.

Płatność przelewem
Po sprawdzeniu możliwości zrealizowania zamówienie 1-3 dni roboczych odsyłamy e-maila z wartością zamówienia. Prosimy o dokonanie przelewu na podany w e-mailu potwierdzającym zakup numer rachunku bankowego w terminie do 5 dni od dnia otrzymania potwierdzenia realizacji zamówienia. W przypadku braku płatności Sprzedający będzie kontaktował się z Klientem.
W przypadku braku płatności w/w terminie Sprzedający może w terminie 7 dni skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy.

Sposoby dostawy
Przesyłka pocztowa
Czas dostarczenia paczki przez Pocztę Polską to 2-3 dni. Poczta dostarcza przesyłkę pod wskazany adres w godzinach ustalonych przez Pocztę Polską. Sprzedający nie ma możliwości określenia  godzin dostarczenia przesyłki. Przesyłka jest wydawana przez listonosza osobie, do której zaadresowana jest przesyłka, a w razie jej nieobecności osobie upoważnionej do odbioru przesyłki.  W przypadku nieobecności  listonosz pozostawia awizo i przesyłkę  można odebrać na poczcie w ciągu 14 dni roboczych od daty pozostawienia awizo.

Jeżeli nie otrzymacie Państwo  paczki ani awizo w ciągu 7 dni od wysyłki prosimy o kontakt z Urzędem Pocztowym, czasami zdarza się, że awizo zaginie lub listonosz nie ma możliwości zostawienia go. Do odebrania przesyłki nie jest niezbędne awizo lub numer przesyłki, wystarczy dowód osobisty. Nie mamy możliwości monitorowania  przesyłek pocztowych, a ustną informację na poczcie może uzyskać tylko adresat. Zaginięcie paczki zdarza się niezwykle rzadko. Jeżeli przesyłki dla Państwa nie ma do odebrania w Urzędzie Pocztowym po 7 dniach roboczych od nadania, należy skontaktować się z nami.


Reklamacje
W przypadku wad lub niezgodności towaru z ofertą, Kupującemu przysługuje uprawnienie do reklamacji towaru poprzez zawiadomienie sprzedającego drogą poczty elektronicznej na adres e-mail sklep@efemina.pl lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny sklepu:
Efemina
ul. Browarna 32/8,
33-300 Nowy Sącz.

Formularz reklamacyjny do pobrania

 1.  Kupujący składając reklamację może zażądać od Sprzedawcy wymiany zakupionego towaru na rzecz wolną od wad albo usunięcia wady.
 2. Kupującemu przysługuje również prawo do żądania obniżenia ceny chyba, że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.
 3. W przypadku uznania, że wada jest istotna bądź, gdy Kupujący składa kolejną reklamację wcześniej naprawianego bądź wymienianego towaru, Kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej umowy.
 4. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 5. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać następujące dane:
  • imię i nazwisko;
  • adres do korespondencji, a także adres e-mail oraz numer telefonu;
  • przedmiot reklamacji;
  • przyczynę reklamacji;
  • podpis. (własnoręczny podpis w przypadku reklamacji składanej pocztą
 6. Sprzedawca odpowiada za wady fizyczne lub prawne sprzedanych towarów jedynie w przypadku stwierdzenia wad przed upływem dwóch lat od dnia otrzymania towaru przez Kupującego.
 7. Reklamacje rozpatrywane będą przez Sprzedającego niezwłocznie od daty ich otrzymania.
 8. O rezultacie reklamacji Sprzedający poinformuje Kupującego na adres e-mail, wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym, a w przypadku korespondencji listownej – na adres wskazany przez Kupującego.
 9. W razie uwzględnienia reklamacji, Sprzedający zobowiązuje się uzgodnić termin i tryb wymiany rzeczy będącej przedmiotem reklamowanej rzeczy.


Polityka prywatności
Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez sklep internetowy efemina, prowadzony pod http://efemina.pl (dalej zwaną Witryną) przez efemina sp. z o.o. (dalej zwanego Sklepem Internetowym). Sklep internetowy dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny i dokonywania zakupów w ramach sklepu oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania.

Jakie dane zbiera sklep internetowy w sposób automatyczny podczas korzystania z Witryny?
Sklep internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny. Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez sklep internetowy i przechowywane na Państwa komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z Witryny i Sklepu Internetowego. Pliki cookies wykorzystywane są przez sklep internetowy w celu obsługi Witryny i zapewnienia możliwości udostępnienia Państwu interesujących informacji oraz podczas procesu zakupowego, np. w celu zapamiętywania dokonanych przez Państwa zakupów.
Pliki cookies wykorzystywane przez sklep internetowy mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny. W każdym wypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie.
Obok plików cookies sklep internetowy może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. Państwa adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której weszliście Państwo na Witrynę. Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies. Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników Witryny. Dane te nie są łączone z przekazanymi przez Państwo danymi osobowymi.

Dane zbierane przez  sklep internetowy podczas rejestracji i dokonywania zakupów?
Sklep internetowy efemina sp. z o.o. będzie od Państwa zbierał następujące dane osobowe za pośrednictwem Witryny oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji na Witrynie: 1) nazwisko i imię, 2) adres zameldowania na pobyt stały, 3) adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania, 4) adres poczty elektronicznej, 5) numer telefonu. Podanie powyższych danych jest dobrowolne lecz konieczne dla dokonania rejestracji i zakupu w ramach Witryny.
Podanie powyższych danych jest dobrowolne i wymaga Państwa zgody i jest konieczne wyłącznie dla realizacji wskazanych powyżej celów. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. W celu realizacji tego uprawnienia Prosimy o korzystanie z opcji w ramach swojego konta lub z adresu: sklep@efemina.pl, numeru telefonu 512-27-67-47


Udostępnienie informacji
W celu realizacji umowy sklep internetowy może udostępniać zebrane od Państwa dane firmom kurierskim, firmom wysyłającym towary bezpośrednio na Państwa adres systemy płatności online. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum. W przypadku, gdy chcą Państwo cofnąć wyrażoną w tym zakresie zgodę, prosimy o przesłanie takiej informacji na adres 
sklep@efemina.pl.

Środki techniczne i Państwa obowiązki
Sklep internetowy dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i Witryny w celu ochrony Państwa danych. Wszystkie połączenia związane z wykonywaniem przez Państwa płatności elektronicznych, w przypadku wyboru takiej opcji, będą następować za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia. Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają Państwo zasad bezpieczeństwa. W szczególności muszą Państwo zachować w poufności login i hasło do Witryny i nie udostępniać ich osobom trzecim. Proszę pamiętać, że sklep internetowy nie będzie zwracał się do Państwa o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania na Witrynie.

W jaki sposób możecie Państwo korzystać z przysługujących praw?
Macie Państwo możliwość podglądu i edycji Państwa danych, w każdym czasie, w ramach Witryny, po zalogowaniu się z użyciem adresu e-mail oraz hasła. W sytuacji, gdy zapomnicie Państwo hasła lub wystąpienia innych problemów z logowaniem, prosimy o kontakt pod adresem: sklep@efemina.pl
Przysługuje Państwo prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na Państwa temat danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia Państwa danych. Macie Państwo również możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingowych. Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem: sklep@efemina.pl

Inne strony internetowe
W ramach witryny mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Witryny i nie są w żaden sposób nadzorowane przez sklep internetowy. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy zapoznać się. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron. 
Sklep efemina.pl wykorzystuje system analizy sieciowej Google Analytics,  W tym celu system Google Analytics wykorzystuje pliki cookies. System jest używany do ciągłego udoskonalania serwisu.

Wyłączenie prawa odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość

Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
11) zawartej w drodze aukcji publicznej;
12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.


Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu to tych procedur:

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
- Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).
- Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.
 1. Sklep dokłada wszelkich starań, aby prezentowane na stronie internetowej opisy produktów były zgodne ze stanem faktycznym. Jednakże, w razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed złożeniem zamówienia o kontakt telefoniczny, bądź za pomocą e-mail na adres sklep#efemina.pl
 2. Sklep zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883). Zgodnie z tą ustawą Konsumenci sklepu mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania, wniesienia żądania ich usunięcia, bądź zaprzestania ich wykorzystywania.
 3. Koszty przesyłek w przypadku wymiany towaru wynikającej z błędnej realizacji zamówienia przez Sklep pokrywa Sklep w limicie kwoty podanej poniżej. Koszty wysyłki do Sklepu pokrywa Konsument. W przypadku stwierdzenia pomyłki Sklep zwróci Konsumentowi koszt wysyłki do Sklepu w kwocie wynikającej z kwoty na liście przewozowym i nieprzekraczającej 8zł (słownie: osiem złotych). Jednocześnie Sklep informuje, że nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych do Sklepu za pobraniem.
 4. W przypadku zamówienia zapłaconego, gdy Sklep nie jest w stanie zrealizować zamówienia w całości, sklep informuje Konsumenta o tym fakcie. W przypadku rezygnacji z brakującej pozycji, lub z całego zamówienia Sklep zwraca przedpłatę na podane przez Konsumenta konto bankowe lub kartę (w przypadku zamówień opłaconych kartą) w terminie 3 dni roboczych liczonych od daty anulowania zamówienia lub jego korekty.

Przejdź do strony głównej

Zobacz nasze nowości

Polecamy produkty

Wybrane produkty promocyjne

Oprogramowanie sklepu shopGold.pl